Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
OZ VITISHľadať
 
 

Výzvy PRV 2014-2020

Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP č. MAS_052/7.2/2 – Podopatrenie 7.2

Touto aktualizáciou č.1 MAS VITIS v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 04.10.2019. Dokumenty (prílohy k výzve) zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 06.09.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

 

MAS_052/7.5/3 - Výzva MAS_052 - podopatrenie 7.5 - neverejný sektor

Názov výzvy: Výzva MAS_052 - podopatrenie 7.5 - neverejný sektor

Kód výzvy: MAS_052/7.5/3

Termín vyhlásenia: 15.7.2019

Termín uzatvorenia: 11.10.2019

Typ výzvy: uzavretá

Odkaz na výzvu v systéme ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=3aaa07a8-dc6a-4456-b3a2-a121e4325682


 

MAS_052/7.5/3 - Výzva MAS_052 - podopatrenie 7.5 - neverejný sektor + prílohy

Výzva

 
Prílohy

 

MAS_052/7.4/2 - Výzva MAS_052 - podopatrenie 7.4 - neverejný sektor

Názov výzvy: Výzva MAS_052 - podopatrenie 7.4 - neverejný sektor

Kód výzvy: MAS_052/7.4/2

Termín vyhlásenia: 15.7.2019

Termín uzatvorenia: 11.10.2019

Typ výzvy: uzavretá

Odkaz na výzvu v systéme ITMS2014+:https://www.itms2014.sk/vyzva?id=9a1cae39-9acf-4603-9c3a-d4850fd45731


 

MAS_052/7.4/2 - Výzva MAS_052 - podopatrenie 7.4 - neverejný sektor + prílohy

Výzva

 
Povinné prílohy

 

MAS_052/7.5/1 - Výzva MAS_052 - podopatrenie 7.5 - verejný sektor

Názov výzvy: Výzva MAS_052 - podopatrenie 7.5 - verejný sektor

Kód výzvy: MAS_052/7.5/1

Termín vyhlásenia: 26.6.2019

Termín uzatvorenia: 23.9.2019

Typ výzvy: uzavretá

Odkaz na výzvu v systéme ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=d6f05bb1-047e-4f74-9935-93c97feda623


 

MAS_052/7.5/1 - Výzva MAS_052 - podopatrenie 7.5 - verejný sektor + prílohy

Výzva

 
Povinné prílohy

 

MAS_052/7.4/1 - Výzva MAS_052 - podopatrenie 7.4 - verejný sektor

Názov výzvy: Výzva MAS_052 - podopatrenie 7.4 - verejný sektor

Kód výzvy: MAS_052/7.4/1

Termín vyhlásenia: 26.6.2019

Termín uzatvorenia: 23.9.2019

Typ výzvy: uzavretá

 

Odkaz na výzvu v systéme ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=fd92c4da-ec77-418d-ade3-62948f0801c8


 

MAS_052/7.4/1 - Výzva MAS_052 - podopatrenie 7.4 - verejný sektor + prílohy

Výzva

 
Povinné prílohy

 

Výzva MAS_052/7.2/2 - Podopatrenie 7.2 – VITIS

Názov výzvy: Podopatrenie 7.2 – VITIS

Kód výzvy: MAS_052/7.2/2

Termín vyhlásenia: 10.06.2019

Termín uzatvorenia: 09.09.2019

Typ výzvy: uzavretá

Odkaz na výzvu v systéme ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=987dc231-b3bf-4275-9011-1ff57e957c8d 


 

Výzva MAS_052/7.2/2 - Podopatrenie 7.2 – VITIS + povinné prílohy

Výzva 7.2-02

 
Prílohy výzvy MAS_052-7.2-02

 

Harmonogram výziev 2019

Harmonogram výziev 2019

 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka