Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
OZ VITISHľadať
 
 

Oznamy

Rozhodnutie o schválení stratégie a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny

Informujeme Vás, že dňa 15.11.2017 bolo vydané rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenia štatútu miestnej akčnej skupiny.

Finančná alokácia z Európskeho štrukturálneho a investičného fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na implementáciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitov je v celkovej maximálnej sume 1 008 298,09 €.

V najbližších mesiacoch sa začne implementácia stratégie podľa predbežného harmonogramu, ktorý nájdete v prílohe.


 

Gesto pre mesto

Centrum voľného času SLNIEČKO vo Veľkom Záluží sa zapojilo s projektom do súťaže s názvom "GESTO PRE MESTO". Podporiť tento projekt a pomôcť im získať 1000€ môžte na stránke www.gestopremesto.sk. Ďakujeme!


 

Aktuality

Vianočný jarmok vo Veľkom ZálužíVytlačiť
 

Srdečne Vás pozývame na Vianočný jarmok, ktorý sa uskutoční dňa 8. a 9. decembra vo Veľkom Záluží.


 
 

Návrh vnútorných smerníc občianskeho združenia VITISVytlačiť
 

Vážení členovia VITIS,

uverejňujeme návrh vnútorných smerníc OZ VITIS. Ide o materiály:

- Organizačný poriadok VITIS.

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom občianskeho združenia VITIS.

- Obeh účtovných dokladov,

Úprava vnútorných smerníc OZ VITIS je jedným z krokov k čeropaniu prostriedkov z Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020.

prosím o zaslanie pripomienok s uvedením názvu dokumentu a strany, prípadne s návrhom novej textácie na e.mailovú adresu: vitis.mas@gmail.com do 15.6.2017.

Ďakujeme.

 

Marián Cipár

VITIS

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom VITIS ZÁSADY hospodárenia_VITIS.pdf ZÁSADY hospodárenia_VITIS.pdf (263.7 kB)
Obeh účtovných dokumentov VITIS Obeh účtovných dokladov_VITIS.pdf Obeh účtovných dokladov_VITIS.pdf (553 kB)

 
 

Výberové konanie - Manažér kancelárie VITISVytlačiť
 

 

Názov pracovnej pozície: Manažér kancelárie VITIS

Miesto výkonu práce: Veľké Zálužie a územie obcí VITIS

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: čiastočný pracovný úväzok v zmysle zákona 553/2003 Z. (50 %,v prípade uznania štatútu MAS 100 %)

Náplň práce:

Pracovník pripravuje a realizuje aktivity spojené s Programom rozvoja vidieka SR zamerané

na miestnu akčnú skupinu (MAS) VITIS. Ide hlavne o:

a. manažment kancelárie VITIS, administratívne činnosti

b. realizácia aktivít stratégie CLLD a opatrenia 19 PRV SR 2014 – 2020, CLLD,

LEADER v zmysle usmernení riadiacich orgánov a riadenie projektov v danej oblasti

c. realizácia opatrení k schváleniu stratégie CLLD riadiacimi orgánmi a na získanie štatútu MAS

d. podporné aktivity pre obce a ďalších členov MAS VITIS

e. príprava a realizácia spoločných podujatí MAS VITIS

f. príprava žiadostí, administratívne riadenie procesu čerpania prostriedkov z fondov EÚ.

g. výstavy, exkurzie, vzdelávanie a iné podujatia zamerané na problematiku rozvoja

vidieka.

h. publicita činnosti MAS VITIS a administráciu internetovej stránky MAS VITIS.

i. informovanie členov VITIS o aktivitách prostredníctvom webovej stránky www.vitis-

mas.sk

j. metodicko-poradenská činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním na opatrenie 19

PRV SR 2014 – 2020, CLLD, LEADER a politiku súdržnosti.

k. príprava aktivít MAS VITIS zameraných na opatrenie 19 Programu rozvoja vidieka

SR 2014 – 2020.

l. zabezpečovanie komunikácie, zber informácií, spracovanie a analýzu údajov o MAS

VITIS.

m. zabezpečovanie spolupráce s partnerskými organizáciami a inštitúciami (VUC,

rezortné a mimorezortné organizácie, iné MAS, iní domáci a zahraniční partneri).

n. vykonávanie práce podľa poverenia predsedu MAS VITIS

o. vykonávanie činnosti spojených s realizáciou aktivít ako je facilitácia a lektorovanie

p. riadenie kancelárie a chodu kancelárie MAS Vitis

Počítačové znalosti - používateľ: Internet (e-mail, www) - pokročilý Microsoft

Excel – pokročilý Microsoft Outlook - pokročilý

Microsoft Word – pokročilý

Jazykové znalosti: aktívna znalosť anglického jazyka výhodou

Vodičský preukaz: Skupina B, aktívny vodič

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- samostatnosť, iniciatívnosť a kreativita

- Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I.

alebo II. stupňa a zároveň minimálne 2 roky praxe na zodpovedajúcej manažérskej pozícií

(riadiaca a/alebo rozhodovacia a/alebo kontrolná funkcia) alebo 2 roky praxe v oblasti

projektového manažmentu vo vidieckom alebo regionálnom rozvoji alebo fondov EÚ

Uprednostnení budú záujemcovia s praxou v MAS.

Spoločnosť, pre ktorú je pracovná

pozícia obsadzovaná: VITIS, Hlavná 788, 951 31 Veľké Zálužie –

verejno-súkromné partnerstvo, www.vitis-mas.sk

Termín podania prihlášok: 15.6.2017

Kontakt:

Mgr. Jozef Jankovič

VITIS, Hlavná 788, 951 31 Veľké Zálužie

Tel: 0905 865 178

E-mail: starosta@rumanova.sk


 
 

Newsletter Národnej siete rozvoja vidieka SRVytlačiť
 

Vážení členovia VITIS a ostatní záujemcovia,

Uverejňujeme  piate číslo  spravodajského formátu NEWSLETTER NSRV SR.

Marián Cipár

 


 
 

Súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“Vytlačiť
 

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje siedmy ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“.

Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do súťaže, kde môžete prezentovať Vaše územie a to, čo je v ňom zaujímavé, originálne a výnimočné a zachytiť to na fotografii.

Uzávierka prihlášok do súťaže je 19. mája 2017. 

Zaregistrované fotografie budú zverejnené na Facebookovej funpage NSRV SR , kde bude môcť verejnosť za ne hlasovať. Hlasovanie bude prebiehať do 30. júna 2017. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet „likeov“ v danej kategórii.

Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2017.

 

Bližšie informácie sú uvedené v prílohách správy.

 

Marián Cipár

OZ VITIS

Informácie o súťaži informacie_2.pdf informacie_2.pdf (470.4 kB)

 
 

Informačný seminár INTERREG VA Maďarsko-Slovensko: Možnosti cezhraničnej spolupráce v rámci Programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko”,Vytlačiť
 

Európske zoskupenie územnej spolupráce PONTIBUS, s ručením obmedzeným, si Vás

dovoľuje pozvať na bezplatný INFORMAČNÝ SEMINÁR

Možnosti cezhraničnej spolupráce v rámci Programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko”,

ktorý sa bude konať 26.apríla 2017 o 9.30 v Nitre (budova Agroinštitútu, Akademická 4, Nitra, Kongresová sála).

 

Bližšie informácie sú uvedené v priloženej pozvánke.

Pozvánka-informačný seminár _INTERREG_VA_HU_SK POZVÁNKA informačný seminár.pdf POZVÁNKA informačný seminár.pdf (248 kB)

 
 

Štatút súťažnej výstavy o Šampióna vín MAS VITIS 2017 – 5. ročník Vytlačiť
 

Dňa 22. apríla 2017 sa bude konať 5. ročník výstavnej súťaže vín "Šampión vín VITIS 2017". za účasti vinárov z územia VITIS. Uverejňujeme štatút podujatia.

Štatút výstavnej súťaže vín "Šampión vín 2017" Štatút-Šampión vín_Vitis_2017.pdf Štatút-Šampión vín_Vitis_2017.pdf (473.9 kB)

 
 

Newsletter Národnej siete rozvoja vidieka č. 3/2017Vytlačiť
 

NEWSLETTER Národnej siete rozvoja vidieka SR  č. 3 prináša najnovšie informácie oblasti čerpania i fondov EÚ pri rozvoji obcí a miest   a novinky z rezortu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Slovenskej republike. Informácie sa týkajú možnosti čerpania dotácií, noviniek v oblasti rozvoja vidieka  a informácií pre poľnohospodárov.


 
 

Vyhlásenie súťaže Dedina roka 2017Vytlačiť
 

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017.

Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku, povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny.

Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2017 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Uzávierka prihlášok je 28. apríla 2017. 

 

Bližšie informácie o súťaži sú na:

http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2017.

 


 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na nové alebo inovatívne programyVytlačiť
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí. Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02. Bližšie informácie sú na*: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20162.1.102.


 
 

Indikatívny harmonogram výziev na podanie žiadostí o NFP v rámci programu rozvoja vidieka 2014 - 2020Vytlačiť
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020. Harmonogram výziev je dostupný na http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1281. Harmonogram výziev obsahuje všetky výzvy na podanie žiadostí o NFP, ktoré sch ministrestvo ako riadici orgán vyhlástiť v roku 2017.

 


 
 

NEWSLETTER Národnej siete rozvoja vidieka SR Vytlačiť
 

NEWSLETTER Národnej siete rozvoja vidieka SR  prináša najnovšie informácie oblasti čerpania i fondov EÚ pri rozvoji obcí a miest   a novinky z rezortu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Slovenskej republike. Informácie sa týkajú možnosti čerpania dotácií, noviniek v oblasti rozvoja vidieka  a informácií pre poľnohospodárov.


 
 

dnes je: 20.1.2018

meniny má: Dalibor

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka