Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
OZ VITISHľadať
 
 

Aktuality

Aktuality

Vianočný jarmok vo Veľkom ZálužíVytlačiť
 

Srdečne Vás pozývame na Vianočný jarmok, ktorý sa uskutoční dňa 8. a 9. decembra vo Veľkom Záluží.


 
 

Návrh vnútorných smerníc občianskeho združenia VITISVytlačiť
 

Vážení členovia VITIS,

uverejňujeme návrh vnútorných smerníc OZ VITIS. Ide o materiály:

- Organizačný poriadok VITIS.

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom občianskeho združenia VITIS.

- Obeh účtovných dokladov,

Úprava vnútorných smerníc OZ VITIS je jedným z krokov k čeropaniu prostriedkov z Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020.

prosím o zaslanie pripomienok s uvedením názvu dokumentu a strany, prípadne s návrhom novej textácie na e.mailovú adresu: vitis.mas@gmail.com do 15.6.2017.

Ďakujeme.

 

Marián Cipár

VITIS

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom VITIS ZÁSADY hospodárenia_VITIS.pdf ZÁSADY hospodárenia_VITIS.pdf (263.7 kB)
Obeh účtovných dokumentov VITIS Obeh účtovných dokladov_VITIS.pdf Obeh účtovných dokladov_VITIS.pdf (553 kB)

 
 

Výberové konanie - Manažér kancelárie VITISVytlačiť
 

 

Názov pracovnej pozície: Manažér kancelárie VITIS

Miesto výkonu práce: Veľké Zálužie a územie obcí VITIS

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: čiastočný pracovný úväzok v zmysle zákona 553/2003 Z. (50 %,v prípade uznania štatútu MAS 100 %)

Náplň práce:

Pracovník pripravuje a realizuje aktivity spojené s Programom rozvoja vidieka SR zamerané

na miestnu akčnú skupinu (MAS) VITIS. Ide hlavne o:

a. manažment kancelárie VITIS, administratívne činnosti

b. realizácia aktivít stratégie CLLD a opatrenia 19 PRV SR 2014 – 2020, CLLD,

LEADER v zmysle usmernení riadiacich orgánov a riadenie projektov v danej oblasti

c. realizácia opatrení k schváleniu stratégie CLLD riadiacimi orgánmi a na získanie štatútu MAS

d. podporné aktivity pre obce a ďalších členov MAS VITIS

e. príprava a realizácia spoločných podujatí MAS VITIS

f. príprava žiadostí, administratívne riadenie procesu čerpania prostriedkov z fondov EÚ.

g. výstavy, exkurzie, vzdelávanie a iné podujatia zamerané na problematiku rozvoja

vidieka.

h. publicita činnosti MAS VITIS a administráciu internetovej stránky MAS VITIS.

i. informovanie členov VITIS o aktivitách prostredníctvom webovej stránky www.vitis-

mas.sk

j. metodicko-poradenská činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním na opatrenie 19

PRV SR 2014 – 2020, CLLD, LEADER a politiku súdržnosti.

k. príprava aktivít MAS VITIS zameraných na opatrenie 19 Programu rozvoja vidieka

SR 2014 – 2020.

l. zabezpečovanie komunikácie, zber informácií, spracovanie a analýzu údajov o MAS

VITIS.

m. zabezpečovanie spolupráce s partnerskými organizáciami a inštitúciami (VUC,

rezortné a mimorezortné organizácie, iné MAS, iní domáci a zahraniční partneri).

n. vykonávanie práce podľa poverenia predsedu MAS VITIS

o. vykonávanie činnosti spojených s realizáciou aktivít ako je facilitácia a lektorovanie

p. riadenie kancelárie a chodu kancelárie MAS Vitis

Počítačové znalosti - používateľ: Internet (e-mail, www) - pokročilý Microsoft

Excel – pokročilý Microsoft Outlook - pokročilý

Microsoft Word – pokročilý

Jazykové znalosti: aktívna znalosť anglického jazyka výhodou

Vodičský preukaz: Skupina B, aktívny vodič

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- samostatnosť, iniciatívnosť a kreativita

- Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I.

alebo II. stupňa a zároveň minimálne 2 roky praxe na zodpovedajúcej manažérskej pozícií

(riadiaca a/alebo rozhodovacia a/alebo kontrolná funkcia) alebo 2 roky praxe v oblasti

projektového manažmentu vo vidieckom alebo regionálnom rozvoji alebo fondov EÚ

Uprednostnení budú záujemcovia s praxou v MAS.

Spoločnosť, pre ktorú je pracovná

pozícia obsadzovaná: VITIS, Hlavná 788, 951 31 Veľké Zálužie –

verejno-súkromné partnerstvo, www.vitis-mas.sk

Termín podania prihlášok: 15.6.2017

Kontakt:

Mgr. Jozef Jankovič

VITIS, Hlavná 788, 951 31 Veľké Zálužie

Tel: 0905 865 178

E-mail: starosta@rumanova.sk


 
 

Newsletter Národnej siete rozvoja vidieka SRVytlačiť
 

Vážení členovia VITIS a ostatní záujemcovia,

Uverejňujeme  piate číslo  spravodajského formátu NEWSLETTER NSRV SR.

Marián Cipár

 


 
 

Súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“Vytlačiť
 

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje siedmy ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“.

Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do súťaže, kde môžete prezentovať Vaše územie a to, čo je v ňom zaujímavé, originálne a výnimočné a zachytiť to na fotografii.

Uzávierka prihlášok do súťaže je 19. mája 2017. 

Zaregistrované fotografie budú zverejnené na Facebookovej funpage NSRV SR , kde bude môcť verejnosť za ne hlasovať. Hlasovanie bude prebiehať do 30. júna 2017. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet „likeov“ v danej kategórii.

Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2017.

 

Bližšie informácie sú uvedené v prílohách správy.

 

Marián Cipár

OZ VITIS

Informácie o súťaži informacie_2.pdf informacie_2.pdf (470.4 kB)

 
 

Informačný seminár INTERREG VA Maďarsko-Slovensko: Možnosti cezhraničnej spolupráce v rámci Programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko”,Vytlačiť
 

Európske zoskupenie územnej spolupráce PONTIBUS, s ručením obmedzeným, si Vás

dovoľuje pozvať na bezplatný INFORMAČNÝ SEMINÁR

Možnosti cezhraničnej spolupráce v rámci Programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko”,

ktorý sa bude konať 26.apríla 2017 o 9.30 v Nitre (budova Agroinštitútu, Akademická 4, Nitra, Kongresová sála).

 

Bližšie informácie sú uvedené v priloženej pozvánke.

Pozvánka-informačný seminár _INTERREG_VA_HU_SK POZVÁNKA informačný seminár.pdf POZVÁNKA informačný seminár.pdf (248 kB)

 
 

Štatút súťažnej výstavy o Šampióna vín MAS VITIS 2017 – 5. ročník Vytlačiť
 

Dňa 22. apríla 2017 sa bude konať 5. ročník výstavnej súťaže vín "Šampión vín VITIS 2017". za účasti vinárov z územia VITIS. Uverejňujeme štatút podujatia.

Štatút výstavnej súťaže vín "Šampión vín 2017" Štatút-Šampión vín_Vitis_2017.pdf Štatút-Šampión vín_Vitis_2017.pdf (473.9 kB)

 
 

Newsletter Národnej siete rozvoja vidieka č. 3/2017Vytlačiť
 

NEWSLETTER Národnej siete rozvoja vidieka SR  č. 3 prináša najnovšie informácie oblasti čerpania i fondov EÚ pri rozvoji obcí a miest   a novinky z rezortu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Slovenskej republike. Informácie sa týkajú možnosti čerpania dotácií, noviniek v oblasti rozvoja vidieka  a informácií pre poľnohospodárov.


 
 

Vyhlásenie súťaže Dedina roka 2017Vytlačiť
 

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017.

Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku, povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny.

Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2017 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Uzávierka prihlášok je 28. apríla 2017. 

 

Bližšie informácie o súťaži sú na:

http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2017.

 


 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na nové alebo inovatívne programyVytlačiť
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí. Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02. Bližšie informácie sú na*: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20162.1.102.


 
 

Indikatívny harmonogram výziev na podanie žiadostí o NFP v rámci programu rozvoja vidieka 2014 - 2020Vytlačiť
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020. Harmonogram výziev je dostupný na http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1281. Harmonogram výziev obsahuje všetky výzvy na podanie žiadostí o NFP, ktoré sch ministrestvo ako riadici orgán vyhlástiť v roku 2017.

 


 
 

NEWSLETTER Národnej siete rozvoja vidieka SR Vytlačiť
 

NEWSLETTER Národnej siete rozvoja vidieka SR  prináša najnovšie informácie oblasti čerpania i fondov EÚ pri rozvoji obcí a miest   a novinky z rezortu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Slovenskej republike. Informácie sa týkajú možnosti čerpania dotácií, noviniek v oblasti rozvoja vidieka  a informácií pre poľnohospodárov.


 
 

dnes je: 20.1.2018

meniny má: Dalibor

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka