Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
OZ VITISHľadať
 
 

Aktuality

Aktuality

Pozvánka na konferenciu Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“Vytlačiť
 

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na odbornú konferenciu s názvom „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“, ktorá sa bude konať pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR dňa 12. novembra 2018 (t. j. v pondelok) od 9:30 hod v priestoroch Agrokomplexu v Nitre.

Už tradične je súčasťou konferencie aj sprievodný program - remeselné trhy a prezentácie výrobkov a produktov držiteľov regionálnej značky kvality z Nitrianskeho kraja.

 


 
 

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o Nenávratný finančný príspevok.Vytlačiť
 

Informujeme Vás, že dňa 18. októbra 2018 bola na stránke vitis-mas.sk zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o Nenávratný finančný príspevok na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK.

Výzvu a vzor Žiadosti o NFP spolu s povinnými prílohami nájdete v časti Výzvy alebo na odkaze http://www.vitis-mas.sk/vyzvy.html.


 
 

Oznámenie o podpise zmluvy s NSK o poskytnutí dotácie.Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina VITIS oznamuje, že bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie s Nitrianskym samosprávnym krajom. NSK poskytne dotáciu MAS VITIS z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK. NSK sa zaväzuje poskytnúť konečnému prijímateľovi, v súlade s ustanoveniami zmluvy, ktoré nájdete v časti „Zverejnené zmluvy“, dotáciu vo výške 28 323,54 EUR.

 


 
 

Oblastná výstava zvierat - SZCH RišňovceVytlačiť
 

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Rišňovciach Vás srdečne pozýva na 43. oblastnú výstavu zvierat, ktorá sa bude konať v dňoch 5. - 7. októbra 2018  pri príležitosti 50. výročia založenia organizácie v našej obci.

Vystavované budú králiky, hydina, holuby a exotické vtáctvo a je spojená s predajným trhom plemenných kohútov. Výstava bude prístupná verejnosti v areáli bývalej Materskej školy v Dolnej dedine. Otvorená bude v piatok 5. októbra od 14. do 18 hod, v sobotu 6. októbra od 9:00 do 18:00 hod a v nedeľu 7. októbra od 9:00 do 14:00 hod. O 14:00 hodine bude slávnostné vyhodnotenie výstavy, odovzdanie poháro v a ocen enie domácich chovateľov.


 
 

Turnaj futbalových nádejí JarokVytlačiť
 


 
 

Turnaj futbalových nádejí obcí MAS VITISVytlačiť
 

 Dňa 27. septembra 2018 v čase od 8:30 na futbalovom ihrisku v Jarku sa bude konať Turnaj futbalových nádejí obcí MAS VITIS.

 

Srdečne Vás všetkých pozývame.

 


 
 

III. Regionálny jesenný jarmokVytlačiť
 

Miestna akčná skupina CEDRON-NITRAVA spolu s partnermi Vás srdečne všetkých pozývajú na 3. ročník Regionálneho jesenného jarmoku, ktorý sa bude konať dňa 8. septembra o 13:00 v obci Jatov.


 
 

Predstavenie folklórnych súborov IV. ročníkVytlačiť
 

Dňa 1.9. 2018 (v sobotu) o 14:30 sa v obci Lehota pri kultúrnom dome uskutoční 4. ročník speváckych folklórnych súborov združených v Miestnej akčnej skupine VITIS. Srdečne pozývame všetkých, ktorým sa páčia naše tradičné slovenské folklórne piesne a chcú si ich vypočuť v prevedení všetkých zúčastnených skupín. Tešíme sa na stretnutie a Vami.


 
 

Výstava Agrokomplex 2018Vytlačiť
 

Neodmysliteľnou súčasťou augusta, už každoročne býva výstava AGROKOMPLEX. Tento rok sa konal už 45. ročník a naša Miestna akčná skupina VITIS, sa jej po prvý krát zúčastnila ako vystavovateľ. V pavilóne F, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka mala umiestnený stánok medzi susednými MAS-kami z Nitrianského kraja. Prezentovali sme výrobky a umelecké diela od šikovných miestnych remeselníkov pôsobiacich na územi MAS VITIS, a tak isto aj propagačné materiály obcí (perá, kalendáre, pohľadnice..), ktoré patria do Miestnej akčnej skupiny.


 
 

Schválenie Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho krajaVytlačiť
 

Informujeme Vás, že dňa 11.07.2018 bolo vydané oznámenie v rámci Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činností združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK.

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja podávana MAS VITIS bola schválená.

Výska dotácie z rozpočtu Nitrianskeh samosprávneho kraja schválená na rok 2018 predstavuje sumu 28 323,54 EUR.

 

 


 
 

Najkrajšia fotografia MAS 2018Vytlačiť
 

Dovoľujem si vám dať do pozornosti vyhlásenie 8. ročníka súťaže o “Najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2018”.

Uzávierka prihlášok bude 31. Mája 2018, hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na Facebookovom profile NSRV SR a víťazi z jednotlivých kategórií budú zaradení do užšieho kola, v ktorom o “Absolútnom víťazovi” rozhodnú účastníci medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2018 priamo na mieste, počas jej priebehu.

Slávnostné odovzdávanie cien bude prebiehať, už tradične, taktiež počas výstavy Agrokomplex 2018.

Súbor na stiahnutie Súťaž.pdf Súťaž.pdf (426.1 kB)

 
 

Zdravotná prednáška o bylinkách a mastičkách Vytlačiť
 

Vo štvrtok 10. mája 2015 o 17.00 hodine v kultúrnom dome Rišňovce bude konať Zdravotná prednáška o bylinkách a mastičkách na potlačenie bolesti pohybového aparátu človeka. Prednáša kúpeľný lektor a bylinkár Karel Štenbaur, spolupracovník BIOMEDIKA Praha. Prednáška je zdarma. Spoluorganizátor - Obecný úrad Rišňovce.


 
 

Výzva na predkladanie žiadostí pre rok 2018 – Nástroj 1 LEADER NSKVytlačiť
 

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK, vyhlásil dňa 6.4.2018 výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja. Nástroj 1 LEADER NSK je určený pre miestne akčné skupiny so Štatútom MAS.

Podporované opatrenia:
Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality,
Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov,

Kód výzvy:
NSK/LEADER1/2018-Op12

Riadne a kompletne vyplnenú žiadosť v elektronickej forme podáva konečný prijímateľ prostredníctvom príslušnej elektronickej služby najneskôr do termínu uzávierky predkladania žiadostí, t. j. do 28.05.2018, pričom rozhodujúci je termín doručenia žiadosti. Elektronický formulár je sprístupnený na adrese:

a) https://es.unsk.sk
b) https://www.slovensko.sk v sekcii životné situácie, úseky a agendy.

Bližšie informácie a podrobnosti o výzve sú uvedené na https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/a185-poskytovanie-dotacii-na-podporu-drzitelov-regionalnej-znacky-kvality-a-cin 


 
 

Obec Rišňovce a Záujmové združenie Rišňovce Vás pozýva na podujatie pod názvom Nezabudnuteľný Vysockij. Vytlačiť
 

Obec Rišňovce a Záujmové združenie Rišňovce Vás pozýva na podujatie pod názvom Nezabudnuteľný Vysockij.
 

Súbor na stiahnutie Vysockij.docx Vysockij.docx (63.3 kB)

 
 

9. POŽITAVSKÁ VÝSTAVA VÍNVytlačiť
 

SZZ ZO Šurany a mesto Šurany Vás srdečne pozývajú na 9. Požitavskú výstavu vín, ktorá sa bude konať dňa 7. apríla o 17:30 v Spoločenskej hale v Šuranoch.

Súbor na stiahnutie 9PVV.jpg 9PVV.jpg (127.4 kB)

 
 

Vyhlásenie 4. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní detí.Vytlačiť
 

Vyhlásenie 4. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní detí:

Spolok pre obnovu dediny vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách  na Slovensku s ústrednou témou:

„ Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2018

Cieľ súťaže: Dať deťom priestor výtvarne stvárniť miesta kde vyrastajú, kde sa chodia hrávať...Aby svojimi  kresbami  poukázali, prečo je život na dedine zaujímavý, ich tajné zákutia, kam ich kroky vedú na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi...

Súťažné kategórie:

deti materských škôl /3-6 rokov/

deti zo základných škôl a ZUŠ /6-9 rokov/

deti zo základných škôl a ZUŠ /10-15 rokov/

Termín súťaže:

15. február 2018 – 30. jún 2018  / termín, kedy môžu deti maľovať svoje predstavy o „svojej“ dedine/

Adresa zasielania výtvarných prác:

Výtvarná súťaž SPOD, Mgr. Mária Čuchtová, Miklušovce 27, 082 44 pošta Klenov

Poznámka: na zadnú stranu výkresu /veľkosť A₄ alebo A³/ nezabudnite uviesť:  názov dediny, meno dieťaťa, vek,  adresu,  meno zákonného zástupcu alebo učiteľa/ky  a telefonický kontakt. /technika – ľubovoľná, kolektívne práce neposielať/

Obálku označte heslom:  SPOD – „Moja dedina, ako ju vidím ja....“

Hodnotenie a ocenenie prác:

Zo všetkých doručených prác vyberie odborná porota tri najkrajšie práce v každej kategórii, ktoré budú ocenené.  Termín a výsledky súťaže budú oceneným autorom včas oznámené. Výkresy sa nevracajú späť / iba v prípade osobného vyžiadania pri oceňovaní za účelom použitia ku skúškam na SUŠ/  a práce môžu byť použité na propagáciu SPOD.

Ďalšie informácie:    0911266762, mail: marika.cuchtova@gmail.com ,  www.spod.olim.sk

Detská výtvarná súťaž SPOD je vyhlasovaná v roku 2018 pod záštitou ZMOS.


 
 

Vianočný jarmok vo Veľkom ZálužíVytlačiť
 

Srdečne Vás pozývame na Vianočný jarmok, ktorý sa uskutoční dňa 8. a 9. decembra vo Veľkom Záluží.


 
 

Návrh vnútorných smerníc občianskeho združenia VITISVytlačiť
 

Vážení členovia VITIS,

uverejňujeme návrh vnútorných smerníc OZ VITIS. Ide o materiály:

- Organizačný poriadok VITIS.

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom občianskeho združenia VITIS.

- Obeh účtovných dokladov,

Úprava vnútorných smerníc OZ VITIS je jedným z krokov k čeropaniu prostriedkov z Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020.

prosím o zaslanie pripomienok s uvedením názvu dokumentu a strany, prípadne s návrhom novej textácie na e.mailovú adresu: vitis.mas@gmail.com do 15.6.2017.

Ďakujeme.

 

Marián Cipár

VITIS

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom VITIS ZÁSADY hospodárenia_VITIS.pdf ZÁSADY hospodárenia_VITIS.pdf (263.7 kB)
Obeh účtovných dokumentov VITIS Obeh účtovných dokladov_VITIS.pdf Obeh účtovných dokladov_VITIS.pdf (553 kB)

 
 

Výberové konanie - Manažér kancelárie VITISVytlačiť
 

 

Názov pracovnej pozície: Manažér kancelárie VITIS

Miesto výkonu práce: Veľké Zálužie a územie obcí VITIS

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: čiastočný pracovný úväzok v zmysle zákona 553/2003 Z. (50 %,v prípade uznania štatútu MAS 100 %)

Náplň práce:

Pracovník pripravuje a realizuje aktivity spojené s Programom rozvoja vidieka SR zamerané

na miestnu akčnú skupinu (MAS) VITIS. Ide hlavne o:

a. manažment kancelárie VITIS, administratívne činnosti

b. realizácia aktivít stratégie CLLD a opatrenia 19 PRV SR 2014 – 2020, CLLD,

LEADER v zmysle usmernení riadiacich orgánov a riadenie projektov v danej oblasti

c. realizácia opatrení k schváleniu stratégie CLLD riadiacimi orgánmi a na získanie štatútu MAS

d. podporné aktivity pre obce a ďalších členov MAS VITIS

e. príprava a realizácia spoločných podujatí MAS VITIS

f. príprava žiadostí, administratívne riadenie procesu čerpania prostriedkov z fondov EÚ.

g. výstavy, exkurzie, vzdelávanie a iné podujatia zamerané na problematiku rozvoja

vidieka.

h. publicita činnosti MAS VITIS a administráciu internetovej stránky MAS VITIS.

i. informovanie členov VITIS o aktivitách prostredníctvom webovej stránky www.vitis-

mas.sk

j. metodicko-poradenská činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním na opatrenie 19

PRV SR 2014 – 2020, CLLD, LEADER a politiku súdržnosti.

k. príprava aktivít MAS VITIS zameraných na opatrenie 19 Programu rozvoja vidieka

SR 2014 – 2020.

l. zabezpečovanie komunikácie, zber informácií, spracovanie a analýzu údajov o MAS

VITIS.

m. zabezpečovanie spolupráce s partnerskými organizáciami a inštitúciami (VUC,

rezortné a mimorezortné organizácie, iné MAS, iní domáci a zahraniční partneri).

n. vykonávanie práce podľa poverenia predsedu MAS VITIS

o. vykonávanie činnosti spojených s realizáciou aktivít ako je facilitácia a lektorovanie

p. riadenie kancelárie a chodu kancelárie MAS Vitis

Počítačové znalosti - používateľ: Internet (e-mail, www) - pokročilý Microsoft

Excel – pokročilý Microsoft Outlook - pokročilý

Microsoft Word – pokročilý

Jazykové znalosti: aktívna znalosť anglického jazyka výhodou

Vodičský preukaz: Skupina B, aktívny vodič

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- samostatnosť, iniciatívnosť a kreativita

- Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I.

alebo II. stupňa a zároveň minimálne 2 roky praxe na zodpovedajúcej manažérskej pozícií

(riadiaca a/alebo rozhodovacia a/alebo kontrolná funkcia) alebo 2 roky praxe v oblasti

projektového manažmentu vo vidieckom alebo regionálnom rozvoji alebo fondov EÚ

Uprednostnení budú záujemcovia s praxou v MAS.

Spoločnosť, pre ktorú je pracovná

pozícia obsadzovaná: VITIS, Hlavná 788, 951 31 Veľké Zálužie –

verejno-súkromné partnerstvo, www.vitis-mas.sk

Termín podania prihlášok: 15.6.2017

Kontakt:

Mgr. Jozef Jankovič

VITIS, Hlavná 788, 951 31 Veľké Zálužie

Tel: 0905 865 178

E-mail: starosta@rumanova.sk


 
 

Newsletter Národnej siete rozvoja vidieka SRVytlačiť
 

Vážení členovia VITIS a ostatní záujemcovia,

Uverejňujeme  piate číslo  spravodajského formátu NEWSLETTER NSRV SR.

Marián Cipár

 


 
 

Súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“Vytlačiť
 

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje siedmy ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“.

Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do súťaže, kde môžete prezentovať Vaše územie a to, čo je v ňom zaujímavé, originálne a výnimočné a zachytiť to na fotografii.

Uzávierka prihlášok do súťaže je 19. mája 2017. 

Zaregistrované fotografie budú zverejnené na Facebookovej funpage NSRV SR , kde bude môcť verejnosť za ne hlasovať. Hlasovanie bude prebiehať do 30. júna 2017. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet „likeov“ v danej kategórii.

Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2017.

 

Bližšie informácie sú uvedené v prílohách správy.

 

Marián Cipár

OZ VITIS

Informácie o súťaži informacie_2.pdf informacie_2.pdf (470.4 kB)

 
 

Informačný seminár INTERREG VA Maďarsko-Slovensko: Možnosti cezhraničnej spolupráce v rámci Programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko”,Vytlačiť
 

Európske zoskupenie územnej spolupráce PONTIBUS, s ručením obmedzeným, si Vás

dovoľuje pozvať na bezplatný INFORMAČNÝ SEMINÁR

Možnosti cezhraničnej spolupráce v rámci Programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko”,

ktorý sa bude konať 26.apríla 2017 o 9.30 v Nitre (budova Agroinštitútu, Akademická 4, Nitra, Kongresová sála).

 

Bližšie informácie sú uvedené v priloženej pozvánke.

Pozvánka-informačný seminár _INTERREG_VA_HU_SK POZVÁNKA informačný seminár.pdf POZVÁNKA informačný seminár.pdf (248 kB)

 
 

Štatút súťažnej výstavy o Šampióna vín MAS VITIS 2017 – 5. ročník Vytlačiť
 

Dňa 22. apríla 2017 sa bude konať 5. ročník výstavnej súťaže vín "Šampión vín VITIS 2017". za účasti vinárov z územia VITIS. Uverejňujeme štatút podujatia.

Štatút výstavnej súťaže vín "Šampión vín 2017" Štatút-Šampión vín_Vitis_2017.pdf Štatút-Šampión vín_Vitis_2017.pdf (473.9 kB)

 
 

Newsletter Národnej siete rozvoja vidieka č. 3/2017Vytlačiť
 

NEWSLETTER Národnej siete rozvoja vidieka SR  č. 3 prináša najnovšie informácie oblasti čerpania i fondov EÚ pri rozvoji obcí a miest   a novinky z rezortu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Slovenskej republike. Informácie sa týkajú možnosti čerpania dotácií, noviniek v oblasti rozvoja vidieka  a informácií pre poľnohospodárov.


 
 

Vyhlásenie súťaže Dedina roka 2017Vytlačiť
 

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017.

Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku, povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny.

Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2017 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Uzávierka prihlášok je 28. apríla 2017. 

 

Bližšie informácie o súťaži sú na:

http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2017.

 


 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na nové alebo inovatívne programyVytlačiť
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí. Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02. Bližšie informácie sú na*: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20162.1.102.


 
 

Indikatívny harmonogram výziev na podanie žiadostí o NFP v rámci programu rozvoja vidieka 2014 - 2020Vytlačiť
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020. Harmonogram výziev je dostupný na http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1281. Harmonogram výziev obsahuje všetky výzvy na podanie žiadostí o NFP, ktoré sch ministrestvo ako riadici orgán vyhlástiť v roku 2017.

 


 
 

NEWSLETTER Národnej siete rozvoja vidieka SR Vytlačiť
 

NEWSLETTER Národnej siete rozvoja vidieka SR  prináša najnovšie informácie oblasti čerpania i fondov EÚ pri rozvoji obcí a miest   a novinky z rezortu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Slovenskej republike. Informácie sa týkajú možnosti čerpania dotácií, noviniek v oblasti rozvoja vidieka  a informácií pre poľnohospodárov.


 
 

Vyhlásenie 4. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní detí

vyhlásenie súťaže

 

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka